sturbridge_2_2265_1500_90

Horses pull sleigh through snow. Photo courtesy Sturbridge Village