Santaliz Myer BOF

Image courtesy Berkshire Opera Festival